Povraćaj poreza Pennsylvania (PA)

Pratite ovaj link da bi proverili dokle se stiglo sa obradom Vašeg Pennsylvania (PA) state poreza.

Nakon što unesite sve tražene informacije, ukoliko je Vaš porez obradjen, dobićete DATUM IZDAVANJA Vašeg čeka. Vreme dobijanja čeka od datuma izdavanja je 2 – 4 nedelje.

Ukoliko nema nikakvih informacija o Vašem porezu molimo Vas da proverite ponovo za par dana.

 

Napomena: PA state porez može da se prati online samo iz USA. Ukoliko ste van USA možete proveriti status povraćaja poreza pozivom na br: +1 617 887 6367

 

PetarPovraćaj poreza Pennsylvania (PA)