FAQ - Povraćaj poreza USA

 

Koja su dokumenta potrebna za povraćaj poreza?

Potrebna dokumentacija za povraćaj poreza:

  • Kopija socijalne kartice
  • Kopija prve strane važećeg pasoša
  • Kopija W-2 obrasca ili 1042-S,1099 ili 1098-T (zavisi od vrste ostvarenog prihoda)
  • Popunjena Easy Tax Store aplikacija za povraćaj poreza
  • IRS formular 2848 – punomoć
  • ID forma
  • Potpisan ugovor o saradnji

Potrebnu dokumentaciju sa uputstvom možete preuzeti ovde.

Šta je W-2 obrazac?

W-2 obrazac (W-2 Form) je zvaničan IRS dokument koji sadrži informacije o ostvarenoj zaradi i plaćenim porezima. Poslodavac izdaje W-2 obrazac na kraju fiskalne godine (31. decembar) u tri primerka, jedan dostavlja zaposlenom, jedan dostavlja IRS-u i jedan zadržava za svoju arhivu. Poslodavac je dužan da pošalje W-2 obrasce do 31. januara naredne godine.

W-2 je jedan od obrazaca koji zaposleni mogu dobiti od poslodavca. U zavisnosti od vrste prihoda, zavisi koji ćete obrazac o zaradi dobiti. Više o poreskim obrascima možete pročitati ovde.

Da li se zahtev poreskoj šalje za svakog poslodavca posebno?

Ne. Zahtev koji se šalje poreskoj se odnosi na jednu poresku godinu. Na zahtevu morate prijaviti ukupno ostvarenu zaradu u toku te godine, tj. sve poslodavce kod kojih ste radili.

Da li moram da prijavim zaradu od poslodavca koji mi nije zadržavao poreze?

Da. Po zakonu ste dužni da prijavite svu zaradu ostvarenu u toku fiskalne godine. Svi poslodavci koji su uzeli vaš SSN broj će vašu zaradu prijaviti IRS-u na kraju godine. Prilikom slanja poreske prijave, podatke koje prijavite na zahtevu poreska upoređuje sa podacima koje ima u sistemu pod vašim SSN brojem.

Na koji način će mi novac biti isplaćen?

Postoje dva načina dobijanja novca od USA poreza:

  • Čekom na kućnu adresu – nadležna poreska izdaje ček, zaštićen ličnim podacima klijenta i šalje na adresu koja je navedena na zahtevu
  • Na vaš račun u USA banci – da bi novac bio uplaćen na račun, potrebno je da imate tačne podatke za transfer novca – account i routing broj.

Koliko traje proces povraćaja poreza?

Od datuma prijema zahteva za povraćaj federal poreza, IRS ostavlja rok od 3 nedelje da odobri isplatu poreza. U zavisnosti od načina isplate koji ste izabrali, zavisi i vreme čekanja na novac.

IRS ima pravo da zahtev izvuče na dodatne provere, ukoliko su im potrebne dodatne informacije kako bi obradili zahtev. Provere utiču na vreme čekanja na novac.

Zahteve za povraćaj state poreza obrađuju nadležne poreske institucije saveznih država i vreme obrade zahteva zavisi od države do države.

Da li mogu da pratim status svog zahteva?

Da. Ceo proces je transparentan i trenutni status vaše poreske prijave možete pratiti online.

Da li se može desiti da treba da platim porez Americi?

Da. Do dugovanja može doći ukoliko vam poslodavci ne zadržavaju poreze tokom godine ili ukoliko niste platili dovoljno poreza u odnosu na ostvarenu zaradu.

Rok za beskamatno plaćanje poreza je 15. april naredne godine. Nakon tog datuma, IRS naplaćuje fiksne penale zbog kašnjenja sa plaćanjem i kamatu na dug.

Da li se dug za federal porez može odbiti od iznosa koji se refundira od state poreza?

Ne. Federal i state poreze obrađuju odvojene poreske institucije.

Koji je krajnji rok za povraćaj poreza?

Ukoliko očekujete povraćaj novca od poreza, zahtev možete predati u roku od 3 godine. Povraćaj poreza trenutno možete raditi za  2019, 2020,  2021 i 2022. godinu. Krajnji rok za povraćaj poreza iz 2019. godine je 15. april 2023. godine.

Da li mogu da dobijem povraćaj SSMed&care poreza?

Da. Ukoliko ste boravili na J, F, M ili Q vizi i niste proveli na teritoriji USA više od 183 dana imate pravo povraćaja Social Security & Medicare poreza.

Tokom 2021. godine sam radio u USA, ali nisam dobio SSN karticu, da li mogu da apliciram za povraćaj poreza?

Da. Ukoliko nemate SSN broj, možete aplicirati za ITIN broj i ostvariti pravo na povraćaj poreza koji ste platili te godine.

Detaljnije o ITIN broju možete pročitati ovde.

Da li sam u obavezi da podnesem poresku prijavu IRS-u ako sam radio u Americi?

Da. Svi koji su radili u Americi, dužni su da IRS-u prijave ostvarenu zaradu za svaku godinu rada. Ukoliko podnesete zahtev za jednu godinu, a za drugu godinu ne pošaljete poresku prijavu jer vam se “ne isplati”, IRS će vam poslati pismo kao podsetnik da prijavite vašu zaradu za godinu za koju niste aplicirali. Dakle, dužni ste da predate poresku prijavu, bez obzira na to da li imate povraćaj poreza ili dugovanje.

Da li imam pravo na penziju iako nisam državljanin USA-a?

Iako nemate status državljanina Amerike, ukoliko ste godinama radili legalno u USA, imate Social Security Number i ukoliko su vam poslodavci zadržavali SSMed&care porez i uplaćivali u penzioni fond, možete ostvariti pravo na penziju. Pravo na penziju se ostvaruje skupljanjem bodova, a minimalan broj bodova koji morate ostvariti je 40.

Da li treba da prijavim svoje kriptovalute prilikom podnošenja poreske prijave?

Da. Ukoliko ste ostvarili profit trgovinom kriptovalutama na američkoj berzi dok ste boravili u USA, dužni ste da ostvareni prihod prijavite IRS-u na kraju godine. IRS tretira kriptovalute kao imovinu, i dužni ste da platite porez na ostvareni prihod, a poreska stopa je 30%. Ukoliko vaša investicija u kriptovalutama beleži gubitak vrednosti, ne morate plaćati porez.