FAQ - ITIN

 

Koja dokumenta su mi potrebna za apliciranje za ITIN broj?

U zavisnosti od vašeg razloga apliciranja za ITIN broj, razlikuje se potrebna dokumentacija. Dokumentacija koja je obavezna, bez obzira na razlog apliciranja, je:

  • Skenirana prva stranica pasoša, u boji (pasoš mora biti validan minimum 6 meseci)
  • Popunjena aplikacija
  • Potpisana punomoć
  • Viza (ukoliko je klijent poseduje)

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Za šta se koristi ITIN?

Poreska uprava Amerike izdaje ITIN brojeve kako bi omogućila pojedincima da podnesu poresku prijavu, izvrše povrat novca ili plate porez na zaradu ukoliko ne ispunjavaju uslove za dobijanje socijalnog broja (SSN).

Da li mogu da radim sa ITIN brojem?

Ne. Ukoliko posedujete ITIN broj i u međuvremenu ostvarite pravo na rad na teritoriji USA, morate aplicirati za dobijanje SSN broja i prijaviti Poreskoj upravi Amerike, kako bi dosadašnje aktivnosti sa vašim ITIN brojem bile povezane sa vašim SSN brojem.

Koja je razlika između socijalnog broja (SSN) i ITIN broja?

Glavna razlika između SSN i ITIN broja je u tome što se SSN izdaje američkim državljanima i nedržavljanima koji imaju pravo da rade na teritoriji USA, dok se ITIN izdaje nedržavljanima Amerike koji su dužni da podnesu poresku prijavu Poreskoj upravi (IRS-u).

Da li mogu imati i ITIN i SSN?

Ukoliko posedujete ITIN broj i u međuvremenu ostvarite pravo na dobijanje SSN broja, IRS će povezati vaš ITIN sa SSN brojem. SSN tada postaje primarni broj i koristiti se za sve buduće poreske prijave.

Kada mogu aplicirati za ITIN?

Možete aplicirati za dobijanje ITIN broja bilo kada u toku godine.

Koliko traje proces izdavanja ITIN broja?

Od datuma slanja zahteva za izdavanje ITIN broja, IRS ostavlja period od 6-12 nedelja da obradi zahtev i izda ITIN broj.

Koliko dugo je ITIN broj validan?

ITIN broj je validan tri godine od datuma izdavanja. Svakom sledećom poreskom prijavom se produžava aktivnost ITIN broja na dodatne tri godine.

Da li moram da obnovim svoj ITIN broj?

Morate da obnovite svoj ITIN broj ukoliko niste podneli federalnu poresku prijavu u USA koristeći ITIN broj protekle tri godine. Ukoliko je vaš ITIN broj istekao, a sa tim brojem podnesete zahtev IRS-u, zahtev će biti obrađen i tretiran kao pravovremeno poslat. Međutim, dobićete pismo obaveštenja od Poreske uprave da će doći do kašnjenja u obradi zahteva zbog obnove ITIN broja.

Da li mogu da podnesem poresku prijavu sa ITIN-om?

Možete. Da biste podneli poresku prijavu, morate da upišete svoj ITIN broj u prostor za SSN broj na poreskom obrascu.

Na koji način će mi novac biti isplaćen?

Postoje dva načina dobijanja novca od USA poreza:

  • Čekom na kućnu adresu – nadležna poreska uprava izdaje ček, zaštićen podacima klijenta i šalje na adresu koja je navedena na zahtevu.
  • Na Vaš račun u USA banci – da bi novac bio uplaćen na račun, potrebno je da imate tačne podatke za transfer novca – account i routing broj.