ITIN

 

Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) je jedinstveni devetocifreni poreski broj izdat od strane Poreske uprave Amerike (Internal Revenue Service – IRS).

Poreska uprava Amerike izdaje ITIN broj kako bi pomogla pojedincima da se pridržavaju američkih poreskih zakona i da podnesu poresku prijavu, odnosno kako bi obezbedila efikasnu obradu poreskih prijava i plaćanja poreza za one koji ne ispunjavaju uslove za dobijanje socijalnog broja (Social Security Number – SSN). Da biste dobili SSN broj morate biti američki državljanin ili imati radnu dozvolu i fizički boraviti u Americi.

ITIN broj je namenjen svima koji ne mogu da dobiju SSN broj, a imaju poreske obaveze prema USA ili su platili porez na prihod koji žele da refundiraju.

Zahvaljujući poreskom broju (SSN ili ITIN), Poreska uprava Amerike ima mogućnost da identifikuje pojedinca u svom sistemu.

Ukoliko niste američki državljanin i nemate pravo na boravak u USA, a ostvarujete prihode iz izvora u USA, morate aplicirati za ITIN broj kako biste prijavili vašu zaradu Poreskoj upravi Amerike. ITIN broj ne omogućava rad u Sjedinjenim Državama.

 

ITIN broj vam omogućava da:

  • Podnesete poresku prijavu (U.S. Tax Return)
  • Pokrenete biznis u USA
  • Otvorite račun u američkoj banci
  • Otvorite Paypal, Stripe ili Amazon račun.

Agencija Easy Tax Store je sertifikovana od strane IRS-a i poseduje CAA sertifikat (Certifying Acceptance Agent) koji nam omogućava da šaljemo zahteve za izdavanje ITIN broja u ime naših klijenata. Kao CAA, zahtev za izdavanje ITIN broja prosleđujemo IRS-u bez slanja originalnih dokumenata naših klijenata.

Naš status možete proveriti na zvaničnom web site-u IRS:

https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/acceptance-agents-serbia

 

Za ITIN broj možete da aplicirate:

 • Ukoliko ste nerezident Amerike i imate obavezu podnošenja poreske prijave (U.S. tax return) – npr. ukoliko radite kao frilenser za bilo koju američku kompaniju, potrebno je da aplicirate za ITIN broj kako biste prijavili vašu zaradu Poreskoj upravi Amerike i kako biste izvršili povraćaj dela plaćenog poreza. Zajedno sa zahtevom za izdavanje ITIN broja, šalje se i zahtev za povraćaj poreza te je bitno da od svog poslodavca dobijete odgovarajući poreski obrazac na kom je evidentirana vaša zarada i plaćeni federal porez.
 • Ukoliko otvarate firmu u USA – ukoliko pokrećete biznis ili otvarate firmu u USA, imate mogućnost da otvorite račun u američkoj banci. ITIN broj, u tom slučaju, predstavlja dokument koji vam služi za identifikaciju prilikom otvaranja računa.
 • Ukoliko ste supružnik ili izdržavano lice američkog državljanina ili osobe koja ima radnu dozvolu – imate pravo da aplicirate za izdavanje ITIN broja, a navođenjem supružnika ili izdržavanog lica na poreskoj prijavi, podnosiocu zahteva se smanjuje poreska osnovica. Supružnici i izdržavana lica koji obnavljaju svoj ITIN broj moraju biti navedeni u poreskoj prijavi.
 • Ukoliko ste stekli pravo na SSN broj ali za isti niste aplicirali– ukoliko ste imali pravo da dobijete SSN broj i za isti niste aplicirali, a u obavezi ste da podnesete poresku prijavu, nakon povratka u matičnu zemlju imate mogućnost da aplicirate za ITIN broj i prijavite vašu zaradu Poreskoj upravi Amerike.
 • Ukoliko ste student, profesor ili naučnik na razmeni koji ima obavezu da podnese poresku prijavu (U.S. Tax Return) – ukoliko ste učesnik programa razmene studenata i primate stipendiju ili ste profesor ili naučnik koji je angažovan na nekom projektu, a zbog vize na kojoj boravite u Americi ne ispunjavate uslov za dobijanje socijalnog broja (SSN), imate pravo da aplicirate za ITIN broj kako biste vaš prihod od stipendije ili angažovanja prijavili kao vašu zaradu i aplicirali za povraćaj jednog dela plaćenog poreza.
 • Ukoliko u USA ostvarite određenu vrstu prihoda koja nije zarada i želite da podnesete poresku prijavu – npr. ukoliko u USA osvojite nagradu na nekom turniru ili ostvarite dobitak na lutriji i slično, iznos nagrade će biti umanjen za porez koji je davalac nagrade dužan da plati, a vi imate pravo da nagradu prijavite Poreskoj upravi Amerike kao prihod i vratite određeni iznos plaćenog poreza.

ITIN broj je aktivan tri godine od datuma izdavanja, a svakom sledećom poreskom prijavom se produžava aktivnost ITIN broja na dodatne tri godine. Ukoliko niste bili u obavezi ili niste podnosili poresku prijavu u roku od tri godine, od godine izdavanja, dužni ste da obnovite ITIN broj.

Kada se ITIN broj dodeli jednom poreskom obvezniku, prilikom obnavljanja, obnavlja se prethodno dodeljeni ITN broj.