Easy Tax Store

 

Agencija „Easy Tax Store“ je osnovana 2011. godine sa ciljem da fizičkim i pravnim licima ponudi sigurnu uslugu obrade poreskih prijava za inostrane zemlje. Dugogodišnje iskustvo u radu, profesionalni pristup i stručan tim učinili su da nam veliki broj klijenata ukaže poverenje.

Easy Tax Store agencija je sertifikovana od strane Internal Revenue Service-a (u daljem tekstu IRS).

Nismo posrednici. Easy Tax Store je sertifikovani e-file provajder, lično obrađujemo poreze naših klijenata, prosleđujemo poreskim vlastima i zastupamo naše klijente pred istim.

Registarski brojevi pod kojima nas uvek možete naći direktno na web stranici IRS-a su:

 Enrolled Agent (EA) broj je: 00098142-EA

 Preparer Tax Identification Number (PTIN) je: P01086627

Ponosno želimo da istaknemo da posedujemo i licencu za CAA-Certifying Acceptance Agents.

Navedena licenca nam pruža mogućnost da našim klijentima, koji ne ispunjavaju uslove za dobijanje socijalnog broja (SSN), obezbedimo ITIN broj - Individual Taxpayer Identification Number.

Usluge koje nudimo našim klijentima:

  • Obrada poreskih zahteva za Ameriku i povraćaj poreza
  • Obrada zahteva za izdavanje ITIN broja
  • Obrada zahteva za obnovu ITIN broja
  • Obrada poreskih zahteva za Nemačku i povraćaj poreza
  • Obrada zahteva za refundaciju Soka Bau
  • Konsalting usluge

Nastojimo da poslovanje usmerimo prema zahtevima naših klijenata, uz poštovanje relevantnih zakonskih regulativa.