Obrasci o zaradi (Income statements)

 

W-2 obrazacW-2 obrazac je zvaničan poreski dokument na kome je iskazana ukupna bruto ostvarena zarada zaposlenog i ukupno plaćeni porezi u toku fiskalne godine (Federal, State i Local tax).

W-2 obrazac izdaje poslodavac na kraju kalendarske godine i po zakonu je dužan da do 31. januara isti pošalje zaposlenom i nadležnim poreskim institucijama (IRS i Department State of Revenue).

Poslodavac šalje W-2 obrazac poštom na adresu koju je zaposleni naveo na W-4 obrascu pilikom zapošljavanja ili šalje zaposlenom instrukcije za preuzimanje W-2 obrasca na online platformi.

Kako biste bili sigurni da će vam poslodavac poslati W-2 obrazac na pravu adresu, veoma je bitno da prilikom zapošljavanja ispravno popunite W-4 obrazac. Adresa koju navedete u W-4 obrascu je adresa na koju će vaš W-2 obrazac biti poslat.

Ukoliko na kraju godine ne dobijete W-2 obrazac, povraćaj poreza možete da izvršite i sa poslednjim payslip-om. Payslip je deo paycheck-a koji nakon unovčavanja ostaje vama. Poslednji payslip sadrži iste informacije kao i W-2 obrazac i iz tog razloga je veoma važno da sačuvate poslednje pay slip-ove od svih poslodavaca.

Napomena: Payslip nije namenjen za povraćaj poreza i zbog toga može doći do komplikacija prilikom povraćaja istog, što može da produži sam proces.

 

1042-S obrazac1042-S obrazac je obrazac koji prikazuje prihod nerezidenta koji podleže oporezivanju u USA. Koristi se za izveštavanje o iznosima koje je institucija ili preduzeće sa sedištem u USA isplatila stranim državljanima (nerezidentima).

Na primer, ukoliko radite kao frilenser za bilo koju američku kompaniju, na kraju godine ćete od poslodavca dobiti 1042-S obrazac, na osnovu kojeg možete izvršiti povraćaj dela plaćenog poreza. Neke od kompanija koje šalju ove obrasce su YouTube, Adobe, Stock, Getty itd.

Svaka američka kompanija koja zapošljava nerezidenta, ukoliko nema potpisan Tax Treaty sa matičnom državom, dužna je zadržavati 30% poreza na ostvarenu zaradu.

Prilikom angažovanja, poslodavac će vam poslati W-8 obrazac koji ste dužni da popunite i pošaljete poslodavcu. Veoma je bitno da na W-8 obrascu navedete tačne podatke, kako biste dobili 1042-S obrazac. Instrukcije za popunjavanje ovog obrasca možete pročitati ovde.

 

1099-NEC obrazac1099 obrazac je zvaničan dokument IRS-a i služi da prikaže prihode ostvarene  od preduzetničkog rada ili angažmana, kamate, dividende, državne uplate i slično. S’ obzirom da 1099 obrazac prikazuje različite vrste prihoda, postoje različite verzije specifične za svaki izvor. Na primer, ukoliko ste registrovani kao malo preduzeće ili nezavisni ugovarač, na kraju godine morate dobiti 1099 formu od firme/pojedinca koji vas je isplatio. Ukoliko ste dobili 1099 obrazac, dužni ste da taj prihod prijavite IRS-u i platite porez na ostvarenu zaradu.

1099 obrazac vam poslodavac šalje početkom februara.

Najčešće verzije poreskog obrasca 1099 su:

 • 1099-MISC (Miscellaneous Information) – koriste firme ili pojedinci kako bi iskazali razna plaćanja koja su bila tokom jedne godine.
 • 1099-NEC (Nonemployee Compensation) je obrazac koji dobijaju svi koji nisu stalno zaposleni u firmi, već dodatno angažovani za određeni posao. Tu spadaju angažovanja spoljnih saradnika, isplaćene provizije, nagrade, kao i sve druge nadoknade za usluge koje obavlja neko ko nije klasifikovan kao stalno zaposlen. 1099-NEC obrazac dobijate ukoliko ste radili kao preduzimač, tj. spoljni saradnik (nonemployee). Poslodavac nije dužan da vam izda 1099-NEC obrazac ukoliko je ostvareni prihod bio manji od $600 u toku godine, ali ste vi dužni da ostvareni prihod prijavite IRS-u.
 • 1099-G (Certain Government Payments) je obrazac koji dobijate od državnih institucija. Na ovom obrascu su iskazana vaša godišnja primanja i plaćeni porezi na prihod/pomoć koji ste dobili od države. Na primer, nadoknade u slučaju nezaposlenosti (Unemployment), refundirani state porez od prethodne poreske godine i slično. Ovaj obrazac vam šalje državna institucija na vašu adresu početkom godine.
 • 1099-DIV (Dividendsand Distributions) je obrazac koji prikazuje isplaćene akcije i kapitalne dobitke tokom godine. Dobićete poseban 1099-DIV obrazac od svake kompanije u kojoj posedujete akcije.
 • 1099-INT (Interest Income) je obrazac koji se dobija od banke, brokerskih kuća i drugih institucija koje su vam isplatile kamatu preko $10 za poresku godinu.
 • 1099-R (Distributions from Pensions, Annuities, Retirement or Profit-Sharing Plans, IRAs, Insurance Contracts, etc.) je obrazac koji dobijate na osnovu isplaćenih penzija i privatnih penzionih osiguranja. Finansijska institucija koja izdaje ovaj obrazac može umesto vas da izračuna oporezivi deo primanja na ovom obrascu. Imate pravo na izbor da li će finansijska institucija koja vam isplaćuje novac obračunati porez ili ćete to učiniti samostalno.
 • 1099-K (Payment Card and Third Party Network Transactions) je obrazac koji dobijate od poslodavca za prihod ostvaren preko platnih kartica.
 • 1099-S (Proceeds from Real Estate Transactions) je obrazac koji se koristi kako bi se prijavio prihod od prodaje ili zamene nepokretnosti. Ovo uključuje transakcije koje se sastoje od prodaje ili razmene za novac, zaduženja, imovine ili usluga bilo kog sadašnjeg ili budućeg vlasničkog interesa. Ovaj obrazac izdaje posrednik u transakciji (npr. agencija za nekretnine). Svi 1099-S obrasci moraju biti poslati prodavcima nekretnine do 16. februara i poslati elektronski IRS-u najkasnije do 31. marta svake godine.
 • 1099-B (Proceeds From Broker and Barter Exchange Transactions) je obrazac koji izdaju brokerske kuće i berze za evidentiranje dobitaka i gubitaka kupaca tokom poreske godine. Poreski obveznici će dobiti već popunjen obrazac od svojih brokera. Informacije koje su na 1099-B obrascu obuhvataju opis svake imovine, datum kupovine i cenu, datum prodaje i cenu i rezultirajući dobitak ili gubitak. Kapitalni gubici se oduzimaju od svih kapitalnih dobitaka i mogu se koristiti za smanjenje oporezivog prihoda. Brokeri izdaju 1099-B obrazac za svaku kupovinu posebno i dužni su da svim klijentima i IRS-u pošalju najkasnije do 31. januara.
 • 1099-C (Entitled Cancellation of Debt) obrazac se koristi za prijavljivanje poništenog ili oproštenog duga. Poverilac koristi obrazac da prijavi poništeni dug u svojoj prijavi poreza na dohodak. Na primer, ako poverilac otkaže ili oprosti dug od $600 ili više, mora da pošalje obrazac 1099-C IRS-u i dužniku, kako bi ga uključio u svoju poresku prijavu. Ukoliko pozajmite $10.000 i ne plaćate zajam do kraja, a otplatili ste $4.000, poverilac može da otkaže dug - $6.000. Taj iznos je prijavljen na obrascu 1099-C i to je vaš oporezivi prihod. Pošto se smatra prihodom, poništeni dug može da umanji vaš povraćaj poreza. Ako dobijete 1099-C obrazac, proverite da li su informacije tačne. Ukoliko nisu, kontaktirajte poverioca i zatražite ispravljen obrazac.
 • 1099 Composite je sveobuhvatni dokument gde su objedinjene sve 1099 forme koje su izdate od strane finansijskih institucija.

 

1098-T obrazac1098-T obrazac je obrazac koji dobijaju studenti od obrazovnih institucija koje pohađaju. Obrazovna institucija podnosi ovaj obrazac za svakog pojedinca kome su izvršili nadoknadu ili refundaciju kvalifikovane školarine i povezanih troškova.

Studenti dobijaju obrazac 1098-T kako bi mogli da traže određene obrazovne kredite od IRS. 1098-T obrazac je samo informativni obrazac i ne definiše direktno oporezivi prihod ili podobnost za kredit.

Svaki student je dužan da na kraju godine prijavi IRS-u isplaćene stipendije.