Porez na zaradu - Lohnsteuer

 

Poreski sistem Nemačke je uređen tako da ne pravi razliku između državljanina i nedržavljanina Nemačke. Ukoliko ste radili u Nemačkoj, cele godine ili sezonski, dužni ste da platite porez na zaradu. Porez na zaradu (Lohnsteuer) se u procentualnom iznosu oduzima od mesečne zarade, po sistemu hladne progresije (nem. Kalte Progression).

U zavisnosti od visine ostvarene zarade i plaćenih poreza, osoba može ostvariti pravo na refundaciju pretplaćenog poreza u roku od 4 godine.

Poresku prijavu ste dužni da predate nadležnoj poreskoj upravi do 31. jula naredne godine.

U Nemačkoj važi hladni progresivni sistem oporezivanja, tj. što više zaradite, plaćate više poreza. Visina poreza na zaradu (nem. Lohnsteuer) se kreće od 14% do 45%, a zarada se oporezuje tek ukoliko ste zaradili više od minimalne godišnje zarade. Ministarstvo finansija svake godine objavi koji je iznos minimalne neoporezive zarade, tzv. Grundfreibetrag. Ukoliko je vaša zarada bila ispod godišnjeg minimuma, niste dužni da plaćate porez, a to znači da možete da refundirate celokupan iznos plaćenog poreza na zaradu.

Iznos neoporezive zarade se menja svake godine i prati inflaciju.

Od vaše plate se na mesečnom nivou oduzima sledeće:

  • Porez na zaradu (Lohnsteuer)
  • Solidarna nadoknada (Solidaritätszuschlag)
  • Zdravstveno osiguranje (Krankenversicherung)
  • Penziono osiguranje (Rentenversicherung)
  • Osiguranje u slučaju nezaposlenosti (Arbeitslosenversicherung)
  • Invalidsko osiguranje (Pflegeversicherung)

Od navedenih poreza, imate pravo na povraćaj poreza na zaradu i solidarne nadoknade. Visina povraćaja poreza zavisi od visine zarade. Ostali porezi nisu refundabilni za državljane Evropske Unije, dok za nedržavljanje Evropske Unije postoji mogućnost povrata penzionog osiguranja, pod uslovom da niste bili radno aktivni unutar Evropske Unije u naredne dve godine.

Iznos poreza koji vam se vraća zavisi od bruto prihoda, zadržanog iznosa poreza i poreske klase u kojoj ste bili prijavljeni. U Nemačkom poreskom sistemu se poreski obveznici dele u šest poreskih klasa. Poreska klasa je direktno povezana sa vašim porodičnim statusom.

Na kraju poreske godine, od poslodavca ćete dobiti Lohnsteuerbescheingung. Ovaj dokument je zvaničan dokument poreske za povraćaj poreza.

Nemački državljani i svi koji imaju prijavljeno prebivalište u Nemačkoj su dužni da podnesu zahtev poreskoj najkasnije do 31. jula naredne godine. Ukoliko ste radili kao sezonski radnik (ili preko detašmana), vi dobrovoljno podnosite zahtev i pravo na povraćaj poreza imate u roku od četiri godine.

Ukoliko jednom podnesete zahtev za povraćaj poreza iz Nemačke, dužni ste da zahtev podnesete za svaku godinu rada u Nemačkoj.

 

Lohnsteuerbescheinigung – obrazac o zaradi i plaćenim porezima

Elektronische LohnsteuerbescheinigungNa kraju fiskalne godine poslodavac je zakonom dužan da svojim zaposlenima dostavi štojer liste - Lohnsteuerbescheinigung. Ovaj obrazac je najbitniji dokument za povraćaj poreza. Koliko ste imali poslodavaca u Nemačkoj, toliko imate i štojer lista.

Poslodavac je po zakonu dužan da elektronskim putem dostavi Poreskoj upravi obračun vaše godišnje zarade (štojer liste) najkasnije do 28. februara za prethodnu godinu. Štampanu verziju štojer liste po pravilu poslodavac daje zaposlenom sa prvim obračunom plate u narednoj godini. Ukoliko izveštaj ne dobijete do 15. februara potrebno je da kontaktirate poslodavca i tražite da vam isti prosledi elektronskom ili običnom poštom.

Veoma je bitno da proverite da li su podaci koje je poslodavac naveo na štojer listi tačni.

Ukoliko imate nedoumica oko povraćaja poreza iz Nemačke slobodno nas kontaktirajte.

 

Poreski brojevi

Kako bi identifikovala poreske obveznike i imala jasniju evidenciju u sistemu, Finanzamt svakom pojedincu dodeljuje lični broj - Identifikationsnummer.  Svako ko ima prijavljen boravak u Nemačkoj dobija svoj lični identifikacioni broj. Ovaj jedanaestocifreni broj je broj koji se koristi na svim poreskim zahtevima. Ne može se menjati, nema ograničenu validnost, već važi doživotno. Jednom kada dobijete ovaj broj, poreska vas u sistemu ima pod tim brojem.  Informacije koje su u sistemu poreske direktno povezane sa vašim brojem su ime i prezime, devojačko prezime (po potrebi), trenutna adresa prebivališta, stručna sprema, datum i mesto rođenja, pol i nadležna poreska uprava. Identifikacioni broj je uvek naveden u formatu 11-222-333-444.

Nemačka uprava je 2007. godine uvela poreski broj Steuernummer, kao glavni element strategije razvoja e-Uprave, sa ciljem da napravi jedinstvenu bazu podataka i smanji mogućnost utaje poreza. Ako tokom boravka u Nemačkoj niste dobili vaš Steuernummer, broj će vam biti dodeljen nakon što podnesete prvu poresku prijavu. Bračni parovi koji zajedno predaju zahtev poreskoj dobijaju zajednički poreski broj. Poreski broj izdaje lokalna poreska uprava kojoj pripadate. Ukoliko se preselite ili razvedete, poreska će vam izdati novi Steuernummer. Steuernummer je uvek naveden u formatu 111/222/33333.

Kada dobijete svoj Steuernummer, neophodno je da isti dostavite svom poslodavcu, kako bi sva vaša zarada i plaćeni porezi bili evidentirani u sistemu poreske.

 

Poreske klase

Jedan od faktora koji utiču na visinu poreza na zaradu je vaša poreska grupa, odnosno Lohnsteuerklasse (Steuerklasse). Poreska grupa je jedan od najbitnijih kriterijuma pri proračunu koliko novca poslodavac treba da uplati poreskoj upravi (Finanzamt-u) na ime poreza. U Nemačkoj postoji 6 poreskih grupa. Ime grupe je određeno rimskim brojem, a kojoj grupi pripadate zavisi prvenstveno od vašeg bračnog statusa. Ukoliko imate više od jednog posla, na drugom poslu ste automatski u šestoj poreskoj grupi.

Grundbfreibetrag predstavlja iznos zarade koji se ne oporezuje. Ovaj iznos se razlikuje od poreske grupe do poreske grupe i menja se svake godine.

 

Steuerklasse I Prva poreska grupa se odnosi na pojedince, tj. neoženjene/neudate ili razvedene.
Steuerklasse II Druga poreska grupa se odnosi na samohrane majke ili samohrane očeve. Osoba je dužna da sama poreskoj prijavi promenu bračnog statusa, kako bi bila prebačena u poresku grupu II.
Steuerklasse III Poreska grupa III se odnosi na bračne parove, tj. na partnera koji zarađuje više. U ovoj poreskoj grupi će uvek biti onaj partner koji zarađuje više na mesečnom nivou, minimum €450. Partner koji zarađuje manje biće oporezovan prema pravilima koji važe za poresku grupu V.
Steuerklasse IV Četvrta poreska grupa se odnosi na udate/oženjene gde su supružnici u istoj poreskoj grupi, tj. imaju istu ili sličnu bruto zaradu.
Steuerklasse V Petoj poreskoj klasi pripadaju oženjeni/udati čiji je supružnik zbog veće bruto zarade u trećoj poreskoj grupi.
Steuerklasse VI Šesta poreska grupa se odnosi na sve udate/oženjene, ali i samce koji rade više poslova. Ukoliko imate više poslova, na tim poslovima ćete se automatski oporezovati prema pravilima koja se odnose na klasu VI. Na prvom, glavnom poslu ćete biti u poreskoj grupi kojoj redovno pripadate, a svaki drugi dodatni posao pripada VI klasi.

 

Detašman

Detašman je međunarodni sporazum dve zemlje o upućivanju radnika na rad. Svodi se na dogovor dve zemlje u kojoj firme jedne države mogu da šalju svoje radnike na privremeni poslovni angažman u drugu državu. Firme mogu da šalju samo radnike koji su u stalnom radnom odnosu u njihovoj firmi. Radna dozvola u Nemačkoj se odnosi samo na firmu koja vas je zaposlila i ne omogućava rad na drugim radnim mestima. Klijenti koji rade preko detašmana u Nemačkoj su kod svojih poslodavaca prijavljeni u prvoj poreskoj klasi.

 

Pomoć porodici

Iako je većina naših radnika u Nemačkoj prva poreska klasa, većina njih tokom rada u Nemačkoj pomaže članove svoje uže porodice. Kako bi se umanjila oporeziva zarada, pojedinac ima pravo da na poreskoj prijavi navede da je finansijski pomagao članove svoje uže porodice i na taj način dobije više novca nazad. Da bi poreska prihvatila navedeno, potrebno je dostaviti dodatnu dokumentaciju uz poresku prijavu, koja to i dokazuje.

Izdržavana lica mogu biti:

 • Roditelj/i stariji od 65 godina
 • Nezaposlen suprug/a
 • Deca ne starija od 26 godina pod uslovom da studiraju, tj. do 18 godina ukoliko ne studiraju
 • Član porodice koji je lošeg zdravstvenog stanja ili invalid i zbog toga ne može da radi.

Svaku pomoć porodici je potrebno dokazati, a najčešći načini slanja novca su:

  • Uplata novca preko bankovnog računa, Western Union ili slične transakcije – potrebno je da imate izvod iz banke ili potvrdu o poslatom iznosu novca gde se jasno vidi ime i prezime pošiljaoca, ime i prezime primaoca novca, datum uplate i uplaćeni iznos
  • Novac isplaćen u gotovini – kao dokaz je potrebno priložiti potvrdu da je novac podignut sa računa, dokaz o putovanju u matičnu zemlju (pečat iz pasoša, avio ili autobuska karta, račun za gotivo, itd) i potpisana izjava od strane izdržavanog lica koje je primilo novac, na nemačkom jeziku.

Za svakog izdržavanog člana je potrebno dostaviti izjavu overenu kod notara.

Svu potrebnu dokumentaciju za povraćaj poreza možete preuzeti ovde.