Potrebna dokumentacija

 

Osnovna potrebna dokumentacija za izdavanje ITIN broja:

    • Skenirana prva stranica pasoša, u boji (pasoš mora biti validan minimum 6 meseci)
    • Popunjena aplikacija (PDF)
    • Potpisana punomoć (PDF)
    • Viza (ukoliko je klijent poseduje)

 

Ostatak potrebne dokumentacije zavisi od vašeg razloga apliciranja za ITIN broj.

Kako biste proverili koja dokumentacija je potrebna vama, slobodno nas kontaktirajte.

Popunjenu i skeniranu dokumentaciju možete proslediti:

  1. Email-om na: easytaxstore@gmail.com
  2. Poslati poštom ili doneti lično u Maksima Gorkog 3/4, 21000 Novi Sad, Srbija.