FAQ - Povraćaj poreza Nemačka

 

Koja su dokumenta potrebna za povraćaj poreza?

Da biste aplicirali za povraćaj poreza iz Nemačke, potrebna su sledeća dokumenta:

  • Popunjena aplikacija
  • Kopija prve stranice važećeg pasoša
  • Kopija vize (ako je bila potrebna za rad)
  • Štojer lista (nem. Lohnsteuerbescheinigung) od svakog poslodavca kod kojeg ste radili te godine
  • Overen EWR obrazac (trolist)
  • Instrukcije iz banke za transfer novca u EUR na devizni račun
  • Potpisan ugovor o saradnji

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Šta je Lohnsteuerbescheinigung?

Lohnsteuerbescheinigung obrazac je najbitniji dokument za povraćaj poreza. Koliko ste imali poslodavaca u Nemačkoj, toliko imate i štojer lista.

Poslodavac je po zakonu dužan da elektronskim putem dostavi Poreskoj upravi obračun vaše godišnje zarade (štojer liste) najkasnije do 28. februara za prethodnu godinu.

Da li se zahtev poreskoj šalje za svakog poslodavca posebno?

Ne. Zahtev koji se šalje poreskoj se odnosi na jednu poresku godinu. Na zahtevu morate prijaviti ukupno ostvarenu zaradu u toku te godine, tj. sve poslodavce kod kojih ste radili.

Da li moram da prijavim zaradu od poslodavca koji mi nije zadržavao poreze?

Ukoliko nikada ranije niste podnosili poresku prijavu u Nemačkoj, ne morate poslati zahtev. Međutim, veoma je bitno da znate da u Nemačkoj nije moguće selektivno podnositi zahtev za povraćaj poreza. Ako ste jednom podneli zahtev poreskoj, dužni ste da redovno podnosite zahtev, bez obzira na to da li imate povraćaj poreza ili dugovanje.

Na koji način će mi novac biti isplaćen?

Nadležna poreska uprava isplaćuje novac direktno na račun podnosioca zahteva. Nije neophodno da račun bude otvoren u banci u Nemačkoj, možete dobiti novac i na vaš devizni račun u matičnoj zemlji.

Koliko traje proces povraćaja poreza?

Od datuma prijema dokumentacije, Poreska ostavlja rok od 3-6 meseci da obradi zahtev.

Da li se može desiti da treba da platim porez?

Da. Do dugovanja može doći ukoliko vam poslodavci ne zadržavaju poreze tokom godine, ili ukoliko niste platili dovoljno poreza u odnosu na ostvarenu zaradu.

Koji je krajnji rok za povraćaj poreza?

Ukoliko niste državljanin Nemačke i nemate prebivalište u Nemačkoj, već ste radili kao sezonski radnik, pravo na povraćaj poreza imate u roku od 4 godine. Međutim, ukoliko ste u obavezi da podnesete poresku prijavu Finanzamt-u, pravo na to imate do 31. jula naredne godine.

Trenutno možete podneti zahtev za povraćaj poreza iz 2020, 2021, 2022 i 2023. godine.

Koji je krajnji rok za povraćaj sredstava od Soka Bau?

Ako niste koristili godišnji odmor, imate pravo na naknadu za prethodne dve godine. Trenutno možete podneti zahtev za povraćaj sredstava za 2022. i 2023. godinu.