Potrebna dokumentacija

 

Potrebna dokumentacija za povraćaj poreza:

  • Kopija socijalne kartice
  • Kopija prve strane pasoša
  • Kopija W-2 obrasca, 1042-S ili 1099 obrasca (obrazac zavisi od vrste prihoda koji ste ostvarili)
  • Popunjena Easy Tax Store aplikacija za povraćaj poreza (PDF)
  • Popunjena ID forma (PDF)
  • IRS formular 2848  – zvanični IRS dokument kojim dajete punomoć nama (Easy Tax Store) da možemo da obradimo Vaš porez (PDF)
  • Potpisan ugovor o saradnji

** Napomena: veoma je bitno da prijavite sve poslodavce koje ste imali u USA.

Potrebne formulare i primer popunjene dokumentacije možete preuzeti ovde:

Potrebna dokumentacija sa uputstvom Primer popunjene dokumentacije za povraćaj poreza

 

Popunjenu i skeniranu dokumentaciju možete proslediti:

 • Email-om na: easytaxstore@gmail.com
 • Poslati poštom ili doneti lično u Maksima Gorkog 3/4, 21000 Novi Sad, Srbija.

Način isplate poreza

Postoje dva načina dobijanja novca od USA poreza:

 • Čekom na kućnu adresu – nadležna poreska izdaje ček, zaštićen ličnim podacima klijenta i šalje na adresu koja je navedena na zahtevu. Prosečno vreme čekanja na ček je 8-16 nedelja od datuma slanja zahteva poreskoj. Zbog pandemije Covid-19, vreme čekanja je produženo u odnosu na raniji period.

Ček glasi na ime i prezime klijenta i samo on lično može da unovči ovaj ček. Savet naše agencije je da proverite koja je najbliža banka koja unovčava čekove koje izdaje Poreska uprava Amerike i pod kojim uslovima.

 • Na račun u USA banci – da bi novac bio uplaćen na račun, potrebno je da imate aktivan račun u USA banci i tačne podatke za transfer novca na vaš račun – account number and routing. Account i routing broj možete pronaći na ugovoru koji ste potpisali sa bankom prilikom otvaranja računa ili na svom nalogu preko aplikacije vaše banke. Broj kartice nije isto što i broj računa. Vreme čekanja na isplatu poreza je dosta kraće u odnosu na isplatu poreza u vidu čeka, te novac možete dobiti za 4-6 nedelja od datuma slanja zahteva poreskoj.