FICA/Social Security and Medicare tax

 

FICA/Social Security and Medicare tax predstavlja penziono i zdravstveno osiguranje. FICA (Federal Insurance Contributions Act) porez iznosi 15.3% vaše zarade, po zakonu jednu polovinu plaća vaš poslodavac dok troškove druge polovine snosite vi. Procenat koji i vi i vaš poslodavac plaćate iznosi 7.65% (6.2% Social Security i 1.45% Medicare).

Ukoliko ste u USA boravili na F, J, M, ili Q vizi, niste dužni da plaćate FICA porez i imate pravo na refundaciju.

Ukoliko boravite na nekoj od navedenih viza i poslodavac je počeo da odbija FICA porez od zarade, najjednostavniji način da se reši ovaj problem jeste da obavestite vašeg poslodavca o vašem statusu u USA, vašoj vizi na kojoj boravite i da vam umanjenu sumu poslodavac isplati na narednom čeku.

U suprotnom, možete aplicirati za povraćaj FICA poreza poreskim vlastima u USA.

Na IRS publikaciji 519, poglavlje 8, strana 45 (IRS Pub 519, chapter 8, page 45) piše da učesnici programa sa J, M ili F vizama nisu u obavezi da plaćaju FICA porez.  Ukoliko ste u USA boravili na radnoj vizi (npr. H2B) dužni ste da plaćate Social Security and Medicare porez, a to znači da ne ostvarujete pravo na povraćaj FICA poreza poreskim vlastima u USA.

Da biste podneli ovaj zahtev, od dokumentacije je potrebno da imate:

    • W-2 obrazac od poslodavca koji Vam je zadržavao FICA porez
    • DS obrazac -  DS obrazac mora biti skeniran u boji, potpisan i pečatiran od strane konzula
    • Skenirana viza u boji
    • I-94 obrazac koji možete preuzeti ovde.

Popunjenu i skeniranu dokumentaciju možete proslediti:

  1. Email-om na: easytaxstore@gmail.com
  2. Poslati poštom ili doneti lično u Maksima Gorkog 3/4, 21000 Novi Sad, Srbija.

Ukoliko se u poreskom sistemu vodite kao self-employed, u nastavku možete pročitati više o SSMed&care porezu za samozaposlene.

 

Self-employment FICA tax

Poreski obveznici Amerike nisu samo osobe koje žive i rade za kompanije u Americi. Ukoliko ste preduzetnik, u sistemu IRS-a ste u poreske svrhe samozaposleni (u daljem tekstu self-employed individual). S tim u vezi, samozaposleni su dužni da plaćaju sami celokupan Social Security i Medicare porez. U 2021. godini, self-employment tax iznosi $15,3% ($12,4% za Social Security i $2,9% za Medicare Tax). Ove poreske stope se odnose na 92,35% zarade (neto).

 

Pravo na penziju za nedržavljane

Kada radite u Americi kao sezonski radnik ili kao samozaposleni (self-employment), plaćanjem SSMed&care poreza skupljate “kredit” za ostvarivanje prava na penziju. Iako nemate status državljanina Amerike, ukoliko ste godinama radili legalno u USA, imate Social Security Number i ukoliko su vam poslodavci zadržavali SSMed&care porez i uplaćivali u penzioni fond, možete ostvariti pravo na penziju.

U Americi je penzioni sistem zasnovan na skupljanju bodova. Minimalan broj bodova koji je potrebno da sakupite da biste ostvarili pravo na penziju je 40.

Broj bodova ne utiče visinu penzije koja će vam biti isplaćena, već definiše da li ispunjavate uslov za penziju ili ne. Dakle, vi možete ostvariti i više bodova od propisanog minimuma (npr. 50), ali to ne utiče na visinu iznosa koji vam se isplaćuje.

Maksimalni broj bodova koji možete ostvariti godišnje je 4. Dakle, da biste mogli da aplicirate za penziju, morate raditi minimum 10 godina u USA. Broj ostvarenih bodova zavisi od godišnje bruto ostvarene zarade, a iznos zarade koji je potreban za ostvarivanje jednog boda se menja svake godine. Na primer, da biste ostvarili jedan bod, 2021. godine ste morali zaraditi minimum $1470. Ukoliko je vaša bruto zarada 2021. godine bila veća od $5880, ostvarili ste sva 4 boda, iako niste cele godine bili i radili u USA.

Zahtev za isplatu penzije u Americi možete poslati nakon navršene 62. godine života, tj. nakon što sakupite 40 bodova. Ukoliko zahtev podnesete pre starosne granice, biće vam isplaćen redukovan iznos. Za sve rođene posle 1960. godine, starosna granica je 67 godina.

Najbolji način da pratite koliko ste bodova ostvarili je preko W-2 obrazaca. Svake godine, poslodavac je dužan da vam dostavi W-2 obrazac. Da bi dokument bio validan, mora sadržati vaše lične podatke i socijalni broj. Zarada koja je navedena na W-2 obrascu je zarada koja se uzima u obzir prilikom isplate penzije. Kreiranjem ličnog naloga na sajtu Social Security Administration možete pratiti sve informacija koje se tiču vas.

Postoje države koje imaju sporazum sa Amerikom o dvojnom oporezivanju i koje omogućavaju radnicima, koji nemaju dovoljno kredita za ostvarivanje penzije u USA, da im se uračuna i radni staž iz matične zemlje kako bi ostvarili pravo na penziju. Neke od tih država su: Austrija, Belgija, Kanada, Grčka, Mađarska, Slovenija, Španija, itd.