Poreski obrasci

 

W-4 obrazac

W-4 obrazac

W-4 obrazac je poreski obrazac koji vi popunjavate kod svog poslodavca. Ovaj obrazac je ključan dokument koji definiše da li želite da vam se svaka isplata od poslodavca oporezuje i po kojim kriterijumima.

U nastavku ćemo vam objasniti kako da popunite ovaj obrazac i na šta treba da obratite pažnju.

U zavisnosti od informacija koje navedete i označite, zavisi kako i koliko će poreza vaš poslodavac zadržavati sa svakog čeka. Novac koji zadrži, poslodavac je dužan da plati IRS-u. Kako bi sav porez bio prijavljen poreskoj, neophodno je da na W-4 obrascu navedete lične podatke, tačnu adresu i SSN (Social Security Number).

U prvom segmentu navodite lične podatke i definišete način na koji ćete fajlovati porez.

Polja 2-4 popunjavate samo ukoliko se odnose na vas, tj. ukoliko imate dva ili više poslodavca ili podnosite poresku prijavu zajedno sa supružnikom i ostalim članovima uže porodice.

U poslednjem, petom segmentu, je potrebno potpisati dokument kako bi bio validan.

Veoma je bitno da na W-4 obrascu navedete tačnu adresu. Adresa koju navedete je adresa na koju će vam poslodavac poslati W-2 obrazac, neophodan za slanje poreskog zahteva IRS-u. Dakle, ukoliko navedete adresu privremenog boravka u USA, može se desiti da ne dobijete W-2 obrazac.

 

W-8 obrazac

W-8 BEN obrazacW-8 obrasci su poreski obrasci IRS-a koje popunjavaju nerezidenti ili entiteti koji žele da apliciraju za povraćaj poreza, koji su platili na ostvarenu zaradu. Ove obrasce popunjavaju zaposleni koji nisu američki državljani, ali su tokom godine radili za američke kompanije i ostvarili određeni prihod. W-8 obrazac dobijate od svog poslodavca, a vrsta W-8 obrasca koji popunjavate zavisi od vrste prihoda koji ostvarujete. Postoji 5  različitih vrsta W-8 obrazaca: W-8BEN, W-8BEN-E, W-8ECI, W-8EXP i W-8IMY.

Zahvaljujući W-8 obrascima, nerezidenti čija zarada podleže oporezivanju u USA mogu ostvariti pravo na refundaciju dela već plaćenog poreza. Prilikom isplate zarade zaposlenom, poslodavac je dužan da od zarade zadrži 30% na ime federal poreza.

W-8BEN obrazac koji popunite morate poslati svom poslodavcu, da biste dobili prvu isplatu, bez obzira na to da li ćete kasnije podneti zahtev IRS-u za povraćaj poreza. Obrazac W-8BEN dobijate od kompanije koja vas isplaćuje. Samo nerezidenti popunjavaju ovaj obrazac. Dokument koji popunite je validan tri fiskalne godine.

W-8 obrasci su dosta kompleksni, a sadržaj obrasca zavisi od vrste prihoda koji dobijate.

Neke od osnovnih informacija koje ste dužni da navedete su: ime i prezime, matična zemlja, adresa prebivališta i poreski broj. U Srbiji još uvek ne postoji jedinstveni poreski broj za fizička lica. Ovo polje na obrascu možete ostaviti prazno, ali ukoliko kompanija insistira da upišete, možete upisati JMBG.

W8-BEN-E je obrazac koji se odnosi na pravna lica, ne fizička lica.