Povraćaj poreza Ohio (OH)

Pratite ovaj link da bi proverili dokle se stiglo sa obradom Vašeg Ohio (OH) state poreza.

Nakon što unesite sve tražene informacije, ukoliko je Vaš porez obradjen, dobićete DATUM IZDAVANJA Vašeg čeka. Vreme dobijanja čeka od datuma izdavanja je 2 – 4 nedelje.

Ukoliko nema nikakvih informacija o Vašem porezu molimo Vas da proverite ponovo za par dana.

 

PetarPovraćaj poreza Ohio (OH)