Pratite ovaj link da bi proverili dokle se stiglo sa obradom Vašeg North Dakota (ND) state poreza.

Nakon što unesite sve tražene informacije, ukoliko je Vaš porez obrađen, dobićete DATUM IZDAVANJA Vašeg čeka. Vreme dobijanja čeka od datuma izdavanja je 2–4 nedelje.

Ukoliko nema nikakvih informacija o Vašem porezu, molimo Vas da proverite ponovo za par dana.

 

Napomena: Pristup sajtu je omogućen samo sa teritorije USA. Ukoliko niste u USA, a želite da proverite status Vašeg zahteva,  da biste pristupili sajtu neophodno je da prvo uključite VPN na svom uređaju.