Povraćaj poreza Nebraska (NE)

Pratite ovaj link da bi proverili dokle se stiglo sa obradom Vašeg Nebraska (NE) state poreza.

Nakon što unesite sve tražene informacije, ukoliko je Vaš porez obradjen, dobićete DATUM IZDAVANJA Vašeg čeka. Vreme dobijanja čeka od datuma izdavanja je 2 – 4 nedelje.

Ukoliko nema nikakvih informacija o Vašem porezu molimo Vas da proverite ponovo za par dana.

 

Napomena: NE state porez može da se prati online samo iz USA.

 

PetarPovraćaj poreza Nebraska (NE)