FAQ

Potrebna dokumentacija za povraćaj poreza:

  • Kopija socijalne kartice
  • Kopija prve strane pasoša
  • Kopija W-2 obrasca ili poslednjeg pay slip-a
  • Popunjena Easy Tax Store aplikacija za povraćaj poreza
  • IRS formular 2848
  • Potpisan ugovor o saradnji

Potrebnu dokumentaciju sa uputstvom možete preuzeti ovde.

W-2 obrazac (W- 2 Form) je zvaničan IRS-ov dokument koji sadrži informacije o Vašoj zaradi kao i plaćenim porezima. Poslodavac izdaje W-2 obrazac na kraju fiskalne godine (31. decembar) u tri primerka, jedan dostavlja Vama, jedan dostavlja IRS-u i jedan zadržava za svoju arhivu. Poslodavac je po zakonu dužan da posalje W-2 obrasce do 31. januara naredne godine.
 Da. Po zakonu ste dužni da prijavite svu zaradu ostvarenu u toku fiskalne godine.

Postoje dva načina dobijanja novca od USA poreza:

 1. Čekom na kućnu adresu
 1. Na Vaš račun u USA banci
 Vreme povraćaja Federal poreza je od 8 – 16 nedelja, dok povraćaj state poreza zavisi od state-a u kojem ste radili i traje od 8 – 16 nedelja.
 Da. Ukoliko ste boravili na J, F ili M vizi i niste proveli na teritoriji USA više od 183 dana imate pravo povraćaja Social Security & Medicare poreza.
Da. Povraćaj poreza zavisi od visine zarade kao i troškova koje ste imali u USA. Rok za plaćanje poreza je 17. maj.
Ukoliko imate pravo povraćaja novca od poreza krajnji rok za povraćaj je 3 godine. Povraćaj poreza trenutno možete raditi za 2017., 2018., 2019. i 2020. godinu. Krajnji rok za 2017. godinu je 17. maj 2021. godine.

 

PetarFAQ