Soka Bau je nezavisni građevinski fond za plaćanje naknade za godišnji odmor građevinskih radnika i isplatu zarada.

Po povratku u matičnu zemlju, građevinski radnici (osim električara) u Nemačkoj imaju pravo na isplatu sredstava koje je poslodavac uplatio za godišnji odmor.

U jednoj godini imate pravo na najviše 30 plaćenih dana godišnjeg odmora, tj. 1 dan godišnjeg odmora za svakih 12 radnih dana.

Ako niste koristili godišnji odmor, imate pravo na naknadu za prethodne 2 godine.

Isplate su moguće samo na devizni račun radnika, a prosečno vreme čekanja na isplatu je 3-6 nedelja od datuma slanja zahteva.

Za vas vršimo slanje zahteva za isplatu naknade za dane neiskorišćenog godišnjeg odmora.

 

Potrebna dokumentacija za Soka Bau:

  • popunjena aplikacija (PDF)
  • očitana lična karta
  • kopija prve stranice pasoša
  • podaci o deviznom bankovnom računu
  • izvod konta zaposlenog i pravo na dopust (pisma od Soka Bau)

 

Popunjenu i skeniranu dokumentaciju možete proslediti:

  1. Email-om na: easytaxstore@gmail.com
  2. Poslati poštom ili doneti lično u Maksima Gorkog 3/4, 21000 Novi Sad, Srbija.