Sve o porezu – porez na zaradu

Porez na zaradu (Income tax) u USA (United States of America) uspostavljen je 1913. godine. Počevši od te godine svako ko radi u USA bez obzira da li je državljanin ili ne, dužan je da plaća porez na zaradu.

U USA postoje četiri vrste poreza na zaradu:

 1. Federal income tax
 2. State income tax
 3. Local income tax
 4. FICA (Federal Insurance Contribution Act) – Social Security & Medicare
 1. Federal income tax– je porez na nivou celokupne teritorije USA. Agencija zadužena za priklupljanje Federal poreza je IRS (Internal Revenue Service). Federal porez iznosi od 10 – 12% zarade. Vreme povraćaja Federal poreza je od 8 – 16 nedelja. Svi učesnici Work and Travel programa dužni su da plaćaju Federal porez.
 1. State income tax–  je porez na nivou država u USA i različit je za svaku državu ponaosob. Visine državnih poreza iznose od 3 – 6%. Za prikupljanje državnih poreza zadužene su posebne agencije (State Department of Revenue). Visina povraćaja poreza, kao i vreme trajanja samog procesa zavisi od države u kojoj ste radili. Vreme povraćaja državnih poreza je od 8 – 16 nedelja. Devet država nema state porez: Alaska, New Hampshire, Tennessee, Florida, South Dakota, Washington, Nevada, Texas i Wyoming. Svi učesnici Work and Travel programa dužni su da plaćaju state porez.
 1. Local income tax– je porez koji zavisi od lokaliteta gde se nalazite. Mali broj lokaliteta ga ima ali gde postoji svi su obavezni da ga plaćaju. Veoma je nizak, često ispod 1%. Povraćaj lokalnog poreza je povezan sa povraćajem Vašeg državnog poreza. Neke države refundiraju lokalni porez, dok neke ne.
 1. FICA / Social Security and Medicare tax– predstavlja penziono i zdravstveno osiguranje. FICA porez iznosi 15.3% Vaše zarade i po zakonu jednu polovinu plaća Vaš poslodavac dok troškove druge polovine snosite Vi. Procenat koji Vi plaćate iznosi 7.65% (6.2% Social Security i 1.45% Medicare). Ukoliko ste boravili na J, M, ili F vizi niste dužni da ih plaćate. Ukoliko je poslodavac napravio grešku i počeo da odbija FICA poreze učesnicima programa sa J, M i F vizama, problem može da se reši na dva načina. Najjednostavniji način da se reši ovaj problem jeste da obavestite Vašeg poslodavca o Vašem statusu u USA, Vašoj vizi na kojoj boravite i da Vam umanjenu sumu poslodavac isplati na narednom čeku. Slobodno uputite poslodavca na IRS publikaciju 519, poglavlje 8, strana 45 (IRS Pub 519, chapter 8, page 45) gde jasno piše da Vi, kao učesnici programa sa  J, M ili F vizama ne morate da plaćate ovaj porez. Ako kojim slučajem ne uspete da dobijete ovaj porez od poslodavca, možete da aplicirate za povraćaj istog poreskim vlastima u USA. Proces povraćaja FICA (Social Security & Medicare) poreza može da potraje i do godinu dana.

 

W-2 obrazac

Na kraju fiskalne godine poslodavac je zakonom dužan da svojim zaposlenima dostavi izveštaj o ostvarenoj zaradi i plaćenim porezima tkz. W-2 obrazac (W-2 Form). W-2 obrazac je najbitniji dokument za povraćaj poreza. Koliko ste imali poslodavaca u USA toliko imate i W-2 obrazaca. Poslodavac je po zakonu dužan da posalje W-2 obrasce zaposlenima najkasnije do 31. januara naredne godine. W-2 obrasci se šalju običnom poštom.

Kako biste bili sigurni da će Vam poslodavac poslati W-2 obrazac na pravu adresu veoma je bitno da prilikom zapošljavanja ispravno popunite W-4 obrazac (W-4 Form). Adresa koju navedete u W-4 obrascu je adresa na koju će Vaš W-2 obrazac biti poslat.

Ukoliko na kraju godine ne dobijete W-2 obrazac povraćaj poreza možete da izvršite i sa poslednjim pay slip-om. Pay slip je deo pay check-a koji nakon unovčavanja ostaje Vama. Poslednji pay slip sadrži iste informacije kao i W-2 obrazac i iz tog razloga je veoma važno da sačuvate poslednje pay slip-ove od svih poslodavaca.

Napomena:  pay slip nije dokument namenjen za povraćaj poreza i zbog toga može doći do komplikacija prilikom povraćaja istog, što može da produži sam proces.

 

Potrebna dokumentacija za povraćaj poreza

  • Kopija socijalne kartice
  • Kopija prve strane pasoša
  • Kopija W-2 obrasca ili poslednjeg pay slip-a
  • Popunjena Easy Tax Store aplikacija za povraćaj poreza (PDF)
  • IRS formular 2848 (PDF)
  • Potpisan ugovor o saradnji (PDF)

Napomena: veoma je bitno da prijavite sve poslodavce koje ste imali u USA.

Ukoliko ste boravili na J, M ili F vizi i poslodavac Vam je greškom zadržavao FICA poreze sa plate, potrebno je da nam dostavite i:

Svu potrebnu dokumentaciju sa uputstvom možete preuzeti na stranici potrebna dokumentacija.

Postoje dva načina kako možete dobiti povraćaj poreza:

 1. Ček na kućnu adresu. Prosečno vreme čekanja na ček je od 8 – 16 nedelja.
 2. Direktan depozit na Vaš račun u USA. Prosečno vreme čekanja na depozit je od 8 – 12 nedelja.

Ukoliko imate nedoumica oko USA poreza slobodno nas kontaktirajte i odgovorićemo Vam u najbržem mogućem roku.

PetarSve o porezu