FAQ

Potrebna dokumentacija za povraćaj poreza iz Nemačke:

  • Popunjena aplikacija
  • Kopija prve strane pasoša
  • Kopija vize (ako je bila potrebna za rad)
  • Štojer lista – (nem. Lohnsteuerbescheinigung) od svakog poslodavca
  • Informacije o bankovnom računu
  • Potpisan ugovor o saradnji

Potrebnu dokumentaciju sa uputstvom možete preuzeti ovde.

Lohnsteuerbescheinigung tj. štojer lista je zvaničan dokument Nemačke poreske službe (Finanzamt) koji sadrži informacije o Vašoj zaradi kao i plaćenim porezima. Poslodavac je po zakonu dužan da elektronskim putem dostavi štojer listu najkasnije do 28.februara za prethodnu godinu. Štampanu verziju tog obračuna po pravilu poslodavac daje zaposlenom sa prvim obračunom plate u narednoj godini. Ukoliko izveštaj ne dobijete do 15. februara potrebno je da kontaktirate poslodavca i tražite da vam isti prosledi elektronskom ili običnom poštom.

Vaš štojer karton tj. Lohnsteuerbescheinigung možete dobiti i pre isteka fiskalne godine, ali za to je potrebno da se pravovremeno obratite vašem poslodavcu (dve do tri nedelje pre isteka vašeg ugovora).

Novac se isplaćuje na vaš devizni račun.

Prosečno vreme čekanja novca od nemačkog poreza je 3 – 6 meseci. Međutim, na osnovu zakona o porezu SR Nemačke poreska uprava nema vremenski rok u kome bi trebala da dostavi rešenje o vašem porezu.

Ukoliko imate pravo povraćaja novca od poreza krajnji rok za povraćaj je 4 godine. Povraćaj poreza trenutno možete raditi za 2017, 2018, 2019 i 2020. godinu. Krajnji rok za 2017 godinu je 31. decembar 2021. godine.
Identifikationsnummer je jedinstveni broj koji se dobija prilikom prijave boravka u SR Nemačkoj. Nakon što ste prijavili vaš boravak u roku od dve nedelje ovaj broj dobijate na prijavljenu adresu. Sastavljen je od 11 cifara i izdaje se samo jednom u toku života. Može se pronaći na Lohnsteuerbescheinigung – u.

Steuernummer je vaš Nemački poreski broj izdat od Nemačke poreske službe. Sastoji se od 11 cifara i može se pronaći na Lohnsteuerbescheinigung – u.

eTIN je broj izdat od vašeg poslodavca i glavna uloga mu je da osigura transfer vaših ličnih podataka elektronskim putem od poslodavca do poreskih vlasti. Broj se sastoji od 14 velikih slova i brojeva koje predstavljaju vaše ime i datum rođenja.

PetarFAQ